Phỏng vấn trực tuyến thực tập sinh Takumi

Video bản full một buổi phỏng vấn trực tuyến một bạn thực tập sinh nữ của #Takumi với một nghiệp đoàn bên Nhật Bản.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *