ĐƠN HÀNG TKM-05 – NAM LÁI MÁY XÂY DỰNG – KANAGAWA – HỢP ĐỒNG 3 NĂM

LƯƠNG CƠ BẢN: 30-32 TRIỆU VNĐ

ĐƠN HÀNG TKM-05 – NAM LÁI MÁY XÂY DỰNG – KANAGAWA – HỢP ĐỒNG 3 NĂM Read More »